Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne
POKL - Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dzierżoniowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna AWANS
Dzierżoniowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna AWANS - firma z Dzierżoniowa oferuje profesjonalne usługi spawalnicze i malarskie. W ofercie znajdują się także usługi księgowe, usługi komputerowe, internetowe, administrowanie systemów operacyjnych przez osobę wykwalifikowaną za niewielkie pieniądze, korepetycje z matematyki dla uczniów i studentów z Dzierżoniowa i okolic, organizowanie imprez sportowych dla szkół oraz promocja krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży, usługi dotyczace geologii poszukiwawczej (geoturystyka), badania geologiczne Karkonoszy, a także sprzedaż samochodów osobowych z USA.