Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne
POKL - Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion
Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion - Internetowa Spółdzielnia Socjalna powstała w 2005 r. we Wrocławiu której członkami są osoby niepełnosprawne. Świadczy usługi teleinformatyczne na zasadzie telepracy w postaci projektowania stron internetowych, optymalizacji i pozycjonowania, administrowania i bieżącej aktualizacji serwisów www oraz usług finansowo-księgowych.