Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne
POKL - Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dzierżoniowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna AWANS
Dzierżoniowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna AWANS - firma z Dzierżoniowa oferuje profesjonalne usługi malarskie. W ofercie znajdują się także usługi komputerowe, internetowe, usługi księgowe, korepetycje z matematyki dla uczniów i studentów z Dzierżoniowa i okolic, spawanie elektryczne i gazowe, sprzedaż internetowa oraz administrowanie systemów operacyjnych przez osobę wykwalifikowaną za niewielkie pieniądze, organizowanie imprez sportowych oraz promocja krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży, usługi dotyczace geologii poszukiwawczej (geoturystyka), badania geologiczne Karkonoszy, a także sprzedaż samochodów osobowych z USA.