Dolnośląskie Spółdzielnie Socjalne

POKL Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Spółdzielnie Socjalne
- spis zawiera odnośniki oraz skondensowaną charakterystykę działalności gospodarczej w podziale na branże -

Katalog Branżowy Dolnośląskich Spółdzielni Socjalnych powstał w ramach projektu "Spółdzielnia Socjalna - profesjonalna firma" współfinansowango z Europejskiego Funduszu Społecznego którego celem jest wsparcie i wzmocnienie spółdzielni socjalnych z Dolnego Śląska, a w konsekwencji, zwiększenie konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku w Internecie to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków.